Oprávnění pro skupinu B

Po jeho získání budete moci řídit osobní automobily a něco málo navíc.

Zdá se vám tato informace nedostatečná? Tak tady je úplná:

  1. Motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,
  2. Vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou
  3. Vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1

AM, A1 atd. jsou další skupiny vozidel, jejich vysvětlení najdete tady:

definice skupin na webu Bezpečné cesty
definice skupin na Wikipedii

Uvedený rozsah platí od roku 2014; do 2013 získali jeho držitelé také oprávnění řídit vozidla skupiny AM („malé motocykly").

Podmínky pro získání řidičského oprávnění

  • věk 18 let
  • platná lékařská prohlídka
  • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
  • uchazeč nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,